Vilniaus universiteto leidykla

e-knyga
Endodontinis pergydymas: klinikiniai ir farmakologiniai aspektai
Šios knygos tikslas – detaliai supažindinti skaitytojus su endodontinės patologijos diagnostika, ..
Endoskopinis randinės trachėjos striktūros gydymas
Endoskopinių trachėjos spindžio atstatymo (rekanalizavimo) ir jo stabilizavimo būdų pasiūlyta daug. ..
New
e-knyga
English phraseology and corpora. An introduction to corpus-based and corpus-driven phraseology
The present course book is a summary of lecture notes compiled for undergraduate students of English..
Epilepsija
6.81€
Ši mokomoji priemonė skiriama medicinos studentams, rezidentams ir podiplominių studijų gydytojams s..
e-knyga
Epilepsija
4.97€
Ši mokomoji priemonė skiriama medicinos studentams, rezidentams ir podiplominių studijų gydytojams s..
Europos mitinių būtybių žemėlapis
Tai vienintelis pasaulyje toks žemėlapis, kuriame pavaizduota net 213 mitinių būtybių. Mitinė būtyb..
e-knyga
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis
Knygoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dė..
Europos Sąjungos užsienio politika: trumpas vadovas
Ši knyga – tai sistemingas įvairiapusės Europos Sąjungos užsienio politikos plačiąja prasme, apimant..
e-knyga
Ežerotyra
0.00€
Knygoje aptarti Pasaulio ir Lietuvos ežerų ištekliai, pasiskirstymas, morfometrija ir genezė, vand..
Filosofija vaikams ir multimodalus ugdymas
Šioje metodinėje priemonėje pristatomos Lietuvoje ir visame pasaulyje vyraujančios naujausios filos..
e-knyga
Filosofinė kino filmų prigimtis. Andrejaus Tarkovskio kinematografija
The readers of this book will be briefly introduced to the philosophical paradigms of the contents o..
Finansinės apskaitos užduotys
„Finansinės apskaitos užduotys“ parengtos remiantis finansinės apskaitos dalyko programa ir ap..
e-knyga
Finansinės apskaitos užduotys
„Finansinės apskaitos užduotys“ parengtos remiantis finansinės apskaitos dalyko programa ir apima to..
e-knyga
Finansinių skaičiavimų pagrindai
Knygoje nagrinėjamos įvairios finansinių skaičiavimų temos. Aptariamos pagrindinės palūkanų skaičiav..
e-knyga
Finansų įstaigų veikla ir etika
Mokslo studijų tikslas − parengti ir susisteminti teorinius verslo įmonių, kai kurių finansų įstaigų..
Frankofonija arba prancūzų kalbos ir kultūros paplitimas pasaulyje
Ši knyga paaiškina sąvokos frankofonija įvairias reikšmes ir nusako jų kilmę bei turinį. Didelis dė..
Showing 113 to 128 of 562 (36 Pages)