Anagnorisė antikinėje dramoje. Dieviška – savuosius atpažint...

Anagnorisė antikinėje dramoje. Dieviška – savuosius atpažint...
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
hardback
Year:
2022
Format (height x width):
21,5x15,0
Number of pages:
188
ISBN
9786090707302
Pre-Order

Anagnorisė antikinėje literatūroje yra personažo nežinojimo pasikeitimas žinojimu. Ji yra veiksnys, skatinantis tam tikrą herojų veiklą, suteikiantis jai kryptingumo, nulemiantis jų veiklos tikslą. Antikoje anagnorisė buvo suvokiama kaip dieviškasis įsikišimas ar netikėtas likimo posūkis, tačiau labiau motyvuotas, paremtas išoriniais ženklais, loginiais samprotavimais arba natūraliai išplaukiantis iš fabulos įvykių. Anagnorisė itin susijusi su skaitytojų ir teatro žiūrovų emocijomis, ji dažnai sutampa su kūrinio kulminacija ir yra vienas iš stipriausias emocijas sukeliančių dramos elementų, Aristotelio pavadintas dramos siela. 

Šioje knygoje analizuojama, kaip antikinėse dramose panaudojama anagnorisė, aptariamos Aristotelio Poetikos vertimo problemos, susijusios su atpažinimo rūšių apibrėžčių interpretacija, aprašomi ir lyginami ne tik Aristotelio Poetikoje pateikti atpažinimo pavyzdžiai, bet ir kitos atpažinimų rūšys, taikytos Aischilo, Sofoklio, Euripido, Senekos tragedijose, Menandro, Plauto ir Terencijaus komedijose. Ši tema Lietuvoje išsamiai tyrinėjama pirmą kartą.

Tikimasi, kad knyga bus naudinga literatūros tyrinėtojams, aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems filologiją, ir visiems, besidomintiems dramaturgija, teatru, antikine literatūra. Mokslo studija padės geriau atpažinti anagnorisę dramose, suvokti jos reikšmę, pastebėti anagnorises antikiniuose epuose, romanuose, Renesanso, Klasicizmo ir vėlyvesnių autorių kūriniuose. Anagnorisės tyrimas leidžia tiksliau įvertinti ir Antikos įtaką Vakarų literatūrai.


Comments

Write a comment

Please login or register to review