Authors

e-knyga
Deutsche Lerngrammatik unter Berücksichtigung des Litauischen: Der verbale Bereich
Die vorliegende Lerngrammatik des Deutschen richtet sich an Germanistikstudierende und andere inte..
e-knyga
Dialogo erdvė. Fenomenologinis požiūris
Šios knygos motyvas – nuostaba dialogo įvykiu. Dažnai pokalbyje skiriasi kalba, kontekstai, prielaid..
e-knyga
Diplomatinė aporija: tarptautinė Lietuvos ir Rusijos santykių normalizacijos perspektyva
Knygoje nagrinėjama, kokia ir kodėl Lietuvos diplomatinė taktika Rusijos atžvilgiu pasiteisino labi..
e-knyga
Domas Kaunas: bibliografijos rodyklė, 2009–2019
Rasos Pukėnienės parengtoje bibliografijos rodyklėje sutelkta medžiaga apie 2009–2019 metais profeso..
New
e-knyga
Dostojevskio skaitiniai. Apysakos "Užrašai iš pogrindžio" studija
Ši studija yra vienas iš pirmųjų bandymų plačiau supažindinti lietuvių ir visų pirma studentų audito..
Dvikalbiai žodynai Lietuvoje: megastruktūros, makrostruktūros ir mikrostruktūros ypatumai
Ši monografija – tai pirmasis tyrinėjimas Lietuvoje, skirtas 1990-2006 metais mūsų šalyje išleistų d..
Economy, Antieconomy, and Globalization: Holistic Approach
This book offers fresh, holistic perspectives for exploring the scope of economic science and econom..
Edda
XIII a. islandų visuomenės veikėjo, istoriko, poeto Snorio Sturlusono traktatas Eda (Edda) – unikalu..
e-knyga
Eiti savo keliu
Monografijoje, pradedančioje Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto knygų seriją apie iškiliuo..
Eiti savo keliu
Monografijoje, pradedančioje Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto knygų seriją apie iškiliuo..
Elektrodinamika
Elektromagnetinio lauko teorija — tai tradicinis antrasis (po klasikinės mechanikos) teorinis kursas..
e-knyga
Elektroencefalografija
Metodinė mokymo „Elektroencefalografija" priemonė skiriama studentams, rezidentams ir podiplominių s..
Sold out
Elektroencefalografija
Metodinė mokymo „Elektroencefalografija" priemonė skiriama studentams, rezidentams ir podiplominių s..
Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai
Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokė..
Showing 97 to 112 of 574 (36 Pages)