Aušrininkų ir varpininkų leksinių naujadarų kūryba

Aušrininkų ir varpininkų leksinių naujadarų kūryba
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2014
ISBN:
9786090706015
Number of pages:
107
ISBN
9786090706015
0.00€

Qty

-
+
Knygelėje atskiru sąrašu skelbiami ir nagrinėjami mūsų žymiausių Lietuvos atgimimo periodinių leidinių – Aušros ir Varpo – redaktorių bei bendradarbių sukurti leksiniai naujadarai. Naujadarų užfiksuota gerokai daugiau negu ankstesniuose tyrinėjimuose, dalies jų nerasime Lietuvių kalbos žodyne. Sąrašas kartu su pridėta naujadarų charakteristika bus naudingas tolesniems aušrininkų ir varpininkų sukurtų naujadarų tyrinėtojams bei apskritai mūsų rašomosios ir bendrinės kalbos istorijos studijoms.

Comments

Write a comment

Please login or register to review