Aleksandras Vasiliauskas

Profesorius socialinių mokslų habilituotas daktaras, Lietuvos mokslų akademijos (LMA) tikrasis narys, Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus pirmininkas; dirbo LMA Ekonomikos instituto vyriausiuoju moksliniu darbuotoju (1999–2008) ir direktoriumi (2008–2009), LMA Europos integracijos tyrimų centro direktoriumi (1996–1999), Lietuvos Respublikos ekonomikos ministru (1994–1995), Lietuvos Respublikos Prezidento patarėju ekonomikos klausimais (1993–1994), Kauno technologijos universiteto (2002–2010) ir Vilniaus universiteto (1983–1993) profesoriumi, LTSR Valstybinio plano komiteto Liaudies ūkio planavimo ir ekonomikos instituto skyriaus vedėju (1973–1978) ir direktoriumi (1978–1989); tyrimai: ekonominės informacijos teorija, valdymo ir planavimo informacinės sistemos, strateginio valdymo teorija, Lietuvos valstybės ekonominė politika ir ūkio plėtros strategija.

See more
e-knyga
Strateginis valdymas: įmonių ir nacionalinės ekonomikos strategijų sintezė
Mokomojoje knygoje nuosekliai apibūdinamas visas įmonės ir nacionalinės ekonomikos strateginio valdymo procesas, kuris apima tris stadijas: strateginę analizę, strategijos rengimą ir jos įgyvendinimą. Kiekvienai tokiai stadijai skiriamas atskiras mokomosios knygos skyrius. Įžanginiame pirmajame skyr..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)