Juozapo Mykolo Karpio "Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams"

Juozapo Mykolo Karpio "Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams"
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2013
Number of pages:
241
ISBN
9786094591525
2.68€

Qty

-
+

Knygoje publikuojamas vyskupo Juozapo Mykolo Karpio (1679–1739) „Ganytojiškas laiškas Žemaičių vyskupijos dvasininkams“ (Vilnius, 1737), teksto anotacijos, moksliniai straipsniai. Juose tikslinami Karpių giminės istorijos ir J. M. Karpio biografijos faktai, atskleidžiamas ,,Laiško“ autoriaus asmenybės ir autoriteto raiškos santykis, aptariama, kiek „Laiškas“ buvo paplitęs visuomenėje. Daroma išvada, kad egodokumentikai būdingo pasakojimo pirmuoju asmeniu ir asmenybės raiškos elementų galima aptikti ir pragmatinėje raštijoje. Prie J. M. Karpio „Laiško“ stiliaus ir retorikos prisidėjo baroko laikotarpio normos, eliminavusios subjektyvaus „aš“ raišką ne tik viešoje, bet ir privačioje erdvėje. Todėl vyskupo asmeninio gyvenimo detalės, požiūris į dėstomus dalykus, vidinis pasaulis tegali būti nuspėjami ir rekonstruojami remiantis kitais istoriniais šaltiniais.

Comments

Write a comment

Please login or register to review