Domas Kaunas

Domas Kaunas (g. 1949) – Lietuvos knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas. Svarbiausios mokslinės veiklos kryptys: knygotyra, bibliofilija, Mažosios Lietuvos kultūros istorija. Paskelbė darbų apie Mažosios Lietuvos bibliotekas, spaustuves, pirmąjį lietuvišką periodinį leidinį „Nusidavimai Dievo karalystėje“ bei pirmąjį lietuvišką laikraštį „Lietuvininkų prietelis“.

1978–1990 m. mokslinio leidinio „Knygotyra“ atsakingasis sekretorius, nuo 1990 m. – atsakingasis redaktorius. Nuo 1981 m. – žurnalo „Bibliotekų darbas“ (nuo 1990 m. – „Tarp knygų“) ir Lietuvos spaudos A serijos „Knygos lietuvių kalba“ redakcinių kolegijų narys. 1997 m. enciklopedinio žodyno „Knygotyra“ redakcinės kolegijos pirmininkas ir vienas rengėjų. 1998 m. parengė elektroninę knygą „Lietuviškos knygos metai“, 2001 m. sudarė leidinius „Bibliofilai“ apie asmenines bibliotekas ir 2005 m. – „Knygos ir bibliofilijos kultūra“. Mažosios Lietuvos, Tarybų Lietuvos ir Visuotinės lietuvių enciklopedijų straipsnių autorius.

e-knyga
Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose
Ieva Simonaitytė (1897–1978) - viena žymiausių XX amžiaus lietuvių rašytojų, savo kūriniuose talen..
Aš esu Etmės Evė. Ieva Simonaitytė amžininkų liudijimuose
Ieva Simonaitytė (1897–1978) - viena žymiausių XX amžiaus lietuvių rašytojų, savo kūriniuose talenti..
Bibliotheca Georgii comitis de Plater
Grafas Jurgis Plateris (Jerzy hrabia Plater;1810–1831) – vokiečių kilmės sulenkėjusios Žemaitijos ..
e-knyga
Knygos kultūra ir kūrėjas. Istoriografiniai tyrimai ir vertinimai
Veikalas yra skirtas lietuviškos spaudos raidos XIX–XX amžiaus pirmojoje pusėje tradicijų ir istorio..
Kristijono Donelaičio atminties paveldas
Studija yra Kristijono Donelaičio publikuotojo ir nepublikuotojo (memorialinio) paveldo knygotyrini..
e-knyga
Leono Panavo asmeninis knygų įrišų rinkinys. Katalogas
Mokslo informaciniame leidinyje atskleistas knygrišystės paveldui skirtinas Leono Panavo (1944–2011)..
e-knyga
Mažosios Lietuvos lietuviškosios knygos istorija
Mokomasis leidinys skiriamas aukštosioms mokykloms. Jame dėstoma lietuviškosios knygos istorija kaip..
e-knyga
Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas
Leidinyje skelbiamas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Kanados emigranto į tėviškę siųstų 92 laiškų i..
Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas
Leidinyje skelbiamas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Kanados emigranto į tėviškę siųstų 92 laiškų ir ..
Showing 1 to 9 of 9 (1 Pages)