Studentų darbų fraziškumas

Studentų darbų fraziškumas
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
EPUB
Year:
2020
DOI:
https://doi.org/10.15388/vup-book-0003
Number of pages:
617
ISBN
9786090705667
0.00€

Qty

-
+

Šiame leidinyje pristatomas bakalauro pakopos studentų lietuvių kalba parašytų baigiamųjų darbų akademinio žodyno ir fraziškumo tyrimas bei jo pagrindu parengtas akademinių frazių, tinkamų vartoti rašant rašto darbus, sąvadas. Sąvadas ir tyrimas buvo parengti vykdant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos remtą projektą „Studentų darbų fraziškumo tyrimai ir interaktyvusis frazemų sąvadas“, finansuotą iš „Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m.“ programos. Naudojantis specialiai šiam tyrimui sukurtu studentų darbų tekstynu monografijoje analizuojamas akademinio žodyno ir keturnarių leksinių sekų vartojimas pirmosios studijų pakopos pagrindinių mokslo sričių studentų rašto darbuose.

Pirmoji monografijos dalis skirta teoriniams klausimams ir bendrai tyrimų lauko apžvalgai. Kertinės tyrimo teorinės nuostatos apima tarpdalykinės akademinės (mokslo) kalbos ir akademinio žodyno egzistavimo sampratą. Taip pat pristatomi akademinio diskurso tyrimai ir aptariamos akademiniams rašymui skirtos metodinės priemonės.

Antrojoje dalyje pateikiama tyrimo problematika, tyrimo metu išsikelti tikslai ir uždaviniai. Fraziškumo principas sudaro metodinį tyrimo pagrindą leksiniu, struktūriniu ir funkciniu atžvilgiais. Kartu pristatomas ir tekstynas, aptariamos metodinės su tekstyno sudarymu ir medžiagos apdorojimu susijusios problemos.

Trečiojoje dalyje keliamos akademinio žodyno sudarymo problemos, aptariami akademinių žodžių, jų formų vartosenos leksinėse sekose ir kolokacijose ypatumai, sudaromas dažnumu paremtas ir rašto darbų specifiką atspindintis akademinių žodžių sąrašas.

Ketvirtojoje monografijos dalyje pateikiamas studentų darbų kalbos fraziškumo tyrimas. Тiriami 2010–2016 m. Lietuvos aukštosiose mokyklose rašyti semestriniai ar kursiniai bei baigiamieji bakalauro darbai: keturnarių sekų įvairovė ir variantiškumas, morfologiniai modeliai ir jų variacijos, nustatytos sekų funkcijos ir palygintas jų dažnumas tam tikros dalykinės srities tekstuose. Remiantis studentų darbų tekstyno medžiaga, tyrimo įžvalgomis ir papildomais šaltiniais (daugiausia Lietuvių mokslo kalbos tekstynu CorALit) buvo sukurtas elektroninis mokslo darbuose vartojamų frazių sąvadas, kuris pristatomas penktojoje monografijos dalyje.

Šios kolektyvinės monografijos autorės tikisi, kad frazynas bus naudinga pagalbinė priemonė lietuvių kaip gimtąja ar antrąja kalba rašantiems įvairių studijų pakopų ir specialybių studentams.  

Comments

Write a comment

Please login or register to review