Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, III tomas. Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai

Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija, III tomas. Chylinskio Biblijos istorijos šaltiniai
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
hardback
Year:
2016
Format (height x width):
31,0x22,0
Number of pages:
672
ISBN
9786094596285
64.87€

Qty

-
+

1660 m. Londone pradėta spausdinti pirmoji Biblija lietuvių kalba. Jos vertėjas – Samuelis Boguslavas Chylinskis. Baigęs Kėdainių gimnaziją, jis kelerius metus studijavo Franekerio akademijoje Olandijoje. Dėl XVII a. viduryje Lietuvoje kilusių karų baigęs mokslus nebegalėjo grįžti į tėvynę, todėl išvyko į Angliją. Ten, remiamas Oksfordo universiteto profesorių Džono Vilkinsono (John Wilkinson), Džono Voliso (John Wallis), grafo Roberto Boilo (Robert Boyle), žinomo kultūros veikėjo, Vilniaus kalvinistų gimnazijos rektoriaus Georgo Hartlibo brolio Samuelio Hartlibo ir kt., išvertė visą Šventąjį Raštą iš olandų kalbos į lietuvių ir išspausdino dalį Senojo Testamento. Pritrūkus lėšų, S. B. Chylinskio darbą jo globėjai pristatė Anglijos karaliui Karoliui II, šis paskelbė visuotines rinkliavas Biblijai lietuvių kalba spausdinti.

Ši Filologijos fakulteto Baltistikos katedros vyr. mokslo darbuotojos dr. Ginos Kavaliūnaitės knyga yra trečiasis serijos „Samuelio Boguslavo Chylinskio Biblija“ tomas. Pirmajame tome paskelbtas Senojo Testamento vertimas, antrajame numatoma publikuoti Naująjį Testamentą, o šis skirtas Chylinskio Biblijos vertimo šaltiniams.

Knygoje skelbiami jau žinomi ir naujai rasti su Chylinskio gyvenimu ir jo atliktu Biblijos vertimu susiję šaltiniai. 1634–1702 m. laikotarpio medžiaga apima tokias temas: 1) kultūrinė aplinka Kėdainiuose prieš Chylinskiui išvykstant studijuoti į Franekerio akademiją; 2) su Chylinskio asmeniniu gyvenimu ir darbine veikla susiję šaltiniai; 3) šaltiniai, liudijantys Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės evangelikų reformatų sinodo pastangas gauti Anglijos protestantų paramą po Tvano (1654–1660) nusiaubtoms Lietuvos evangelikų reformatų bažnyčioms atstatyti; 4) šaltiniai, liudijantys rinkliavų lietuviškai Biblijai spausdinti ir paremti Lietuvos protestantų bažnyčias paskelbimą ir eigą; 5) šaltiniai apie Lietuvos evangelikų reformatų sinodo delegato Anglijoje Jono Krainskio veiklą sugrįžus iš pasiuntinystės Anglijoje; 6) Lietuvos evangelikų reformatų sinodo protokolų kanonai, susiję su Chylinskio Biblijos vertimo šaltinio – olandiškosios Generalinių luomų Biblijos (Statenbijbel) – komentarų vertimu į lenkų kalbą; 7) šaltiniai apie Lietuvos evangelikų reformatų pastangas parengti ir išleisti Naująjį Testamentą lietuvių kalba ir Mikalojaus Minvydo delegaciją į Angliją.

Skelbiama medžiaga pagal paskirtį ir pobūdį labai įvairi. Tai spausdinti leidiniai (dvi knygelės ir karaliaus įsakas) ir rankraščiai – Lietuvos evangelikų reformatų sinodų protokolai, Anglijos karaliaus Slaptosios valstybės tarybos protokolai, įrašai įvairiose parapijų knygose, studentų registrų sąrašuose, laiškai, prašymai ir kt. Dauguma šaltinių publikuojami pirmą kartą. Skelbiami tekstai parašyti lotynų, lenkų, anglų, vokiečių ir prancūzų kalbomis. Knygą sudaro faksimilės, perrašai ir vertimai į lietuvių kalbą. Prie perrašų pateikiami archeografiniai ir dalykiniai komentarai, pastarieji išversti į anglų kalbą. Dalykiniai komentarai lietuvių kalba pateikiami su šaltinių vertimais į lietuvių kalbą. Įvadas lietuvių ir anglų kalbomis, pridedama bibliografija, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Comments

Write a comment

Please login or register to review