Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis, II knyga

Lietuvos baudžiamoji teisė. Bendroji dalis, II knyga
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
paperback
Year:
2020
Format (height x width):
20,5x14,5
Number of pages:
344
27.25€

Qty

-
+

Knyga skirta šioms temoms: atleidimui nuo baudžiamosios teisės; bausmės sampratai, tikslams ir bausmių sistemai; bausmių skyrimui; baudžiamojo poveikio priemonėms; bausmės vykdymo atidėjimui ir atleidimui nuo bausmės; baudžiamosios atsakomybės senačiai; priverčiamosioms medicinos priemonėms; teistumui; nepilnamečių baudžiamosios atsakomybės ypatumams.

Kiekvieno šios vadovėlio dalies skyriaus pabaigoje pateikiami svarbiausi temos klausimai, kurie padės studentui ar kitam skaitytojui pasitikrinti ir įtvirtinti įgytas žinias. Atsakant į klausimus reikėtų prisiminti ir vadovėlio I knygos, ir kituose vadovėlio II knygos skyriuose nagrinėjamas temas bei remtis jau išdėstytais dalykais. Po skyriaus klausimų pateikiami temoms toliau analizuoti rekomenduojamos pagrindinės specialiosios literatūros lietuvių kalba sąrašai, o vadovėlio pabaigoje – literatūros, skirtos visų baudžiamosios teisės bendrosios dalies temų studijoms, sąrašas lietuvių ir kitomis kalbomis, taip pat Konstitucinio Teismo ir Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Senato nutarimų bei šio teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus apžvalgų, būtinų studijuojant Lietuvos baudžiamosios teisės bendrąją dalį, sąrašas. Tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės aktai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, įstatymai ir kiti teisės aktai, reikšmingi atskirų baudžiamosios teisės bendrosios dalies temų studijoms, nurodomi pačiame vadovėlio tekste.


Comments

Write a comment

Please login or register to review