Gyvenimo ir mokslo vingiuose

Gyvenimo ir mokslo vingiuose
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Year:
2010
Number of pages:
370
ISBN
9789955335467
4.74€

Qty

-
+
 Knygoje aprašomas profesoriaus habilituoto daktaro Juozo Paškevičiaus gyvenimas ir darbai, taip pat su juo susijusi kaimo, kuriame jis gimė ir užaugo, gyvenimo istorija. Jautriai atskleidžiama autoriaus nepriteklių vaikystė ir paauglystė, sovietų valdžios naikinamas kaimas, pasiryžimas mokytis, prievarta vokiečių ir rusų komisariatuose, pavojus dirbant Musninkuose, šeimyninis gyvenimas, meilė sūnui Algimantui ir dukteriai Jūratei, kolektyvinių sodų kūrimas, kelionės į Lenkiją, Čekoslovakiją, Vokietijos DR, Rumuniją, Vengriją, motinos ir žmonos netektis, sielvartinga vienatvė.
Pedagoginis, mokslinis ir organizacinis darbas Vilniaus universitete, Lietuvoje ir už jos ribų apima 60 metų laikotarpį (1949–2009), tai dalis Lietuvos geologijos istorijos. Per šį palyginti ilgą laikotarpį Vilniaus universitete jis skaitė daug geologijos kursų, prisidėjo prie daugiau kaip 1100 geologų parengimo, dalyvavo geologinėse ekspedicijose Lietuvoje, Europoje ir Azijoje, aktyviai dirbo mokslinį darbą (atradimai paleontologijos, stratigrafijos ir tektonikos srityse), lankėsi užsienio mokymo ir mokslo institutuose ir universitetuose, dalyvavo bendruose tyrimo projektuose, organizavo mokslines konferencijas Vilniuje, skaitė pranešimus respublikinėse, sąjunginėse ir tarptautinėse mokslinėse konferencijose, jo pastangomis buvo atkurtas Vilniaus universiteto Geologijos muziejus, grąžinta klasikinės geologijos specialybė, įsteigtas „Geologijos“ žurnalas ir kt.
Knyga skiriama geologams, gamtininkams, dabužiečiams, visuomenei, besidominčiai gamtos mokslų ir personalijų istorija.Comments

Write a comment

Please login or register to review