Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai

Lietuvos Respublikos Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2017
Number of pages:
320
ISBN
9786094598111
0.00€

Qty

-
+

Vilniaus universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios justicijos katedros mokslininkų parengta monografija „Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai“ yra pirmasis Lietuvoje mokslinis tyrimas, kuriame atliktas kompleksinis Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrosios dalies vientisumo ir nuoseklumo vertinimas.

Monografijos autoriai, ištyrę Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso bendrąją dalį, baudžiamąją teisėkūrą, Lietuvos baudžiamosios teisės doktrinos vertinimus ir pasiūlymus, teismų jurisprudencijos taikant baudžiamuosius įstatymus tendencijas, taip pat tarptautinės ir Europos Sąjungos teisės, tarptautinių teismų jurisprudencijos įtaką Lietuvos baudžiamosios teisės bendrosios dalies institutams, padarė išvadą, kad būtina rengti naują Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies redakciją.

Monografija parengta vykdant mokslo projektą „Baudžiamojo kodekso Bendrosios dalies vientisumo ir naujovių (su)derinimo iššūkiai“, kurį finansuoja Lietuvos mokslo taryba pagal Tarybos remiamos veiklos kryptį ,,Mokslininkų grupių projektai“.

Comments

Write a comment

Please login or register to review