Miroslav Aleksejev

Europos Sąjungos Teisingumo Teismo Kanceliarijos skyriaus vadovas. Mokslinius tyrimus vykdo Europos Sąjungos procesinės teisės, žmogaus teisių apsaugos srityse.

e-knyga
Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis
Knygoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dėmesį tiek į padarytą pažangą, tiek į išliekančias kliūtis. Monografija parengta apibendrinus tyrime „ES chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimi..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)