Rasa Subačienė

Rasa Subačienė

Rasa Subačienė - Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto Apskaitos ir audito katedros vedėja (2014), socialinių mokslų daktarė (2002), profesorė (2015). Ji yra 5 vadovėlių ir mokomųjų knygų bendraautorė, parašė per 50 mokslo ir mokslo populiarinimo straipsnių, kurie publikuoti Lietuvos, Lenkijos, Rusijos, Baltarusijos, Ukrainos mokslo leidiniuose. Kartu su prof. J.Mackevičiumi parašė monografiją „Lietuvos buhalterinės apskaitos sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos“ (2016). Mokslinių interesų sritys finansinė apskaita, valdymo apskaita, finansinė analizė.

e-knyga
Apskaitos ir audito pagrindai
Vadovėlyje „Apskaitos ir audito pagrindai“ pateikiami pagrindiniai apskaitos informacijos formavimo ..
Finansinės apskaitos užduotys
„Finansinės apskaitos užduotys“ parengtos remiantis finansinės apskaitos dalyko programa ir ap..
e-knyga
Finansinės apskaitos užduotys
„Finansinės apskaitos užduotys“ parengtos remiantis finansinės apskaitos dalyko programa ir apima to..
e-knyga
Gyventojų pajamų apmokestinimas
Mokslo studijoje detaliai nagrinėjami gyventojų pajamų apmokestinimo principai, struktūra, formos,..
Lietuvos buhalterinės apskaitos sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos
Monografijoje nagrinėjama Lietuvos buhalterinės apskaitos sistemos raida, išskiriami šie raidos eta..
e-knyga
Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos
Monografijoje "Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos" nagrinėjama Lie..
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)