Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas

Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimas
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2019
Number of pages:
68
ISBN

0.00€

Qty

-
+

Tautinės mokyklos koncepcija (1989) visa aprėptimi nebuvo įgyvendinta. Kurį laiką bendrojo ugdymo mokykla buvo likusi be konceptualaus orientyro. Jos tęsinys – autorių kolektyvo parengta Geros mokyklos koncepcija (2015). Koncepcijos įgyvendinimas yra ganėtinai sudėtingas ir stringa. Be abejo, jai įgyvendinti nėra vieno recepto, todėl reikia analizuoti jos įgyvendinimo trikdžius, galimybes, modeliuoti galimus scenarijus ir priimti reikalingus sprendimus, ypatingą dėmesį atkreipiant į ugdymo(si) pamatinius dalykus.

Ši metodinė priemonė skiriama studentams, kurie gilinasi į švietimo politikos, administravimo, kultūros ir kitus aspektus. Siūlomas toks jos turinio laukas: 1. Geros mokyklos samprata ir vizija. 2. Konfliktai: kas tai ir ar galima juos valdyti. 3. Geros mokyklos koncepcijos įgyvendinimo trajektorijos brėžties eskizas. 4. Bendrojo ugdymo mokyklos išorinio vertinimo adekvatumas Geros mokyklos koncepcijos turinio kontekstui. Šioje metodinėje priemonėje nėra vien pateikiama informacija – skatinama ir patiems jos ieškoti, keliami klausimai, formuluojamos užduotys. Ši metodinė priemonė traktuotina kaip autorės išleistų Geros mokyklos problematika darbų papildinys.


Comments

Write a comment

Please login or register to review