Genetikos uždavinynas

Genetikos uždavinynas
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
paperback
Year:
2017
Format (height x width):
20,5x14,5
Number of pages:
340
Sold out

Uždavinyną sudaro įvadinė dalis, kurioje primenami pagrindiniai ge­netiniai terminai, simboliai, trumpai paaiškinama hibridologinės analizės esmė bei principai, ir devynios,atskiroms temoms skirtos, dalys: 1) patei­kiamos svarbiausios teorinės žinios apie monohibridinį kryžminimą ir šio tipo uždaviniai, esant visiškam dominavimui, nevisiškam dominavimui,kodominavimui, superdominavimui, polialelizmui, letaliems genams; 2) nagrinėjami dihibridinio ir polihibridinio kryžminimo atvejai, patei­kiama šio tipo uždavinių; 3) supažindinama su įvairiaisnealelinių genų sąveikos tipais ir šio pobūdžio uždaviniais; 4) analizuojamas požymių, susijusių su lytimi, paveldėjimas; 5) paaiškinamas genų penetrantiškumo reiškinys; 6) aptariama genų sankiba ir krosingoveris, pateikiama su šiais reiškiniais susijusių uždavinių; 7) supažindinama su genealogine analize ir pateikiamia šios tematikos uždavinių; 8) aptariami pagrindiniai popu­liacijų genetikosypatumai ir pateikiama klasikinių uždavinių šia tema; 9) skirta kai kuriems šiuolaikinės molekulinės genetikos ypatumams ir supažindina su restrikcinės analizės uždaviniais. Genetikos uždavinyno pabaigoje yra kai kurių uždavinių (tekste žymimi viena žvaigždute – *) atsakymai ir dalies uždavinių (tekste žymimi dviem žvaigždutėmis – **) galimi sprendimo būdai (sprendimuose kai kurių genų simboliai yra sutartiniai), žodynėlis, kuriame paaiškinami tam tikri terminai ir sąvo­kos (pirmą kartą tekste minimi tam tikri terminai ir kai kurie genetikos modeliniai organizmai, kurie įtraukti į žodynėlį, paryškinti), literatūros, kuria naudotasi rengiant genetikos uždavinyną, sąrašas, taip pat priedas, kuriame pateiktas Peneto gardelės pavyzdys ir Fišerio koeficientų lentelė. Genetikos uždavinynas skirtas biologijos, genetikos, molekulinės biologijos, biochemijos, biofizikos, mikrobiologijos, medicinos, žemės ūkio ir veterinarijos specialybių studentams.

Comments

Write a comment

Please login or register to review