Lietuvos metrika (1554–1556). 34-oji Teismų bylų knyga

Lietuvos metrika (1554–1556). 34-oji Teismų bylų knyga
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2018
Number of pages:
314
ISBN
9786090700969
6.28€

Qty

-
+

Šioje knygoje išspausdinti visi (206) Lietuvos Metrikos knygos nr. 248 (vadinamosios 34-osios Teismų bylų knygos), saugomos Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, s.v. 248), dokumentai, surašyti rusėnų kalba. Tai valdovo teismo knygos, į kurią nurašyti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 1554–1556 m. vadovauto teismo protokolai ir sprendimai bei kiti su teismo procesu susiję dokumentai, 1597 m. kopija. Į šią knygą taip pat pateko bajorų nekilnojamo turto mainų, pardavimo, užrašymo ir kitokių sandorių, pateiktų valdovui patvirtinti ir įrašyti į Lietuvos Metrikos „knygas“, kurios atliko ir notarinę funkciją. Publikacijos įvade išanalizuota rankraštinio folianto struktūra ir teksto paleografija, taip pat teismo knygos sandara, dokumentų chronologija, geografija bei repertuaras, o pabaigoje pateiktos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.


Comments

Write a comment

Please login or register to review