Nūdieniai Lietuvos akademinės filosofijos profiliai: bylotojai ir bylos

Nūdieniai Lietuvos akademinės filosofijos profiliai: bylotojai ir bylos
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2019
Number of pages:
382
ISBN
9786090703724
0.00€

Qty

-
+

Ši studija yra pirmasis nuoseklia sistematika grįstas mėginimas pamatyti nūdienės Lietuvos akademinės filosofijos visuminį lauką jo dalyvių ir jų gvildenamos problematikos metmenimis: kas lemia esamą Lietuvos filosofinio diskurso profilį XXI amžiuje sulig galiojančiais tyrėjų akademinio statuso įverčiais ir šių tyrėjų plėtojamais akademinės tematikos skerspjūviais. Ši studija nesiekia kokybiškai įvertinti esamos Lietuvos akademinės filosofijos būklės „brandos“, „pažangos“, „gilumos“ ir pan. terminais. Toks vertinimas visų pirma pareina nuo įvairių vertybinių nuostatų (religinių, politinių, moralinių ir kitokių), kuriomis bus volens nolens grindžiama vienokia ar kitokia kokybinė tyrimo rezultatų interpretacija.

Comments

Write a comment

Please login or register to review