Juoko kultūra: teorinių skaitinių komentarai, klausimai, užduotys

Juoko kultūra: teorinių skaitinių komentarai, klausimai, užduotys
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2017
Number of pages:
58
ISBN
9786094590580
0.00€

Qty

-
+

Ši knygelė yra Juoko kultūros priedas, skirtas padėti studentams savarankiškai ruoštis bendrauniversitetinių studijų kurso „Juoko kultūra“ seminarams. Seminarų metu analizuojami teoriniai filosofiniai darbai ir jų pagrindu aptariami kultūros reiškiniai, tad ir knygelė struktūruojama kaip vadovas per šiuos teorinius skaitinius ir klausimų bei užduočių, susijusių su viena ar kita teorija, rinkinys. Joje trumpai pristatoma privalomoji literatūra – aptariamas jos santykis su juoko kultūros kontekstu, išryškinama pagrindinė problematika ir reikšmė juoko kultūros reiškinių analizei, skaitinio vieta tarp kitų autoriaus darbų, jei svarbu – teksto parašymo aplinkybės.

Comments

Write a comment

Please login or register to review