Lietuvos ir Baltarusijos istorijos politika

Lietuvos ir Baltarusijos istorijos politika
2.68€

Qty

-
+

Straipsnių rinktinėje Lietuvos ir Baltarusijos politologai nagrinėja Baltarusijos ir Lietuvos vykdomą istorijos politiką. Baltarusijos istorijos politika aptariama pristatant pastarųjų kelių dešimtmečių Baltarusijos istorijos politikos raidą, politinių veiksnių įtaką, reikšmingiausius Baltarusijos istorinius naratyvus, Baltarusijoje vyraujančias praeities istorinės interpretacijos versijas ir LDK istorinio naratyvo vaidmenį. Nagrinėjant Lietuvos istorijos politiką aiškinamasi, kokį Lietuvos praeities vaizdinį formuoja Lietuvos valstybė, kokiais principais yra paremta jos istorijos politika, ką reiškia LDK istorijos sugrįžimas į politinių diskusijų areną, kaip skirtingos istorinės pažiūros formuoja skirtingas lietuvybės idėjas ir grindžia skirtingą geopolitinę savivoką bei kokią vietą Lietuvos atminimo kultūroje užima Baltarusija. Straipsnių rinktinėje išryškinami dominuojantys istoriniai naratyvai bei juos struktūrinantys interesai, aiškinamasi, kokį geopolitinį ir geokultūrinį tapatumą šie naratyvai įtvirtina, bei vertinami Lietuvos ir Baltarusijos tarpusavio santykiams kylantys iššūkiai.

Comments

Write a comment

Please login or register to review