Medijų prieinamumas Lietuvoje: audiovizualinis turinys įvairių klausos bei regos galimybių žiūrovams

Medijų prieinamumas Lietuvoje: audiovizualinis turinys įvairių klausos bei regos galimybių žiūrovams
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2022
Number of pages:
100
ISBN
9786090708392
0.00€

Qty

-
+

Šioje mokslo studijoje pristatomas tyrimas, vykdytas siekiant atskleisti mūsų šalies kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų bei neregių ir silpnaregių poreikius, susijusius su kino, teatro ir televizijos prieinamumu, ir tokių asmenų galimybes visavertiškai įsilieti į Lietuvos kultūrinį gyvenimą. Minėtas tyrimas yra Lietuvos mokslo tarybos finansuoto, 2021–2022 m. vykdyto mokslinio projekto „Kultūrinė įtrauktis: audiovizualinių produktų pritaikomumo klausos ir regos neįgaliesiems tyrimas“ (KlaRega) dalis. Be mokslinių įžvalgų audiovizualinio turinio kūrėjams ir platintojams autorės pateikia ir su šia veikla susijusių naudingų praktinių rekomendacijų. Be to, studijoje orientuojamasi ne tik į kultūros turinio (konkrečiai – audiovizualinių produktų) prieinamumą siaurąja prasme, bet diskutuojama ir apie galimą informacijos, susijusios su pritaikytu turiniu, sklaidą, fizinės bei socialinės aplinkos prieinamumo klausimus. Autorės viliasi, kad mokslo studijoje pateiktos įžvalgos ir rekomendacijos pagerins kultūros prieinamumą asmenims su regos ir klausos negalia Lietuvoje. 

Comments

Write a comment

Please login or register to review