Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?

Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje: transformacija ar imitacija?
2.68€

Qty

-
+

Knygoje žinomi ekspertai analizuoja pokyčius Lietuvoje per pirmus dešimt narystės Europos Sąjungoje metų ir ES poveikį jiems. Nors daugelis tikėjosi transformacijos, struktūrinių pokyčių Lietuvoje per dešimtmetį nebuvo daug. Tačiau dauguma narystės atneštų pokyčių buvo teigiami, ir jie palaipsniui Lietuvą artina prie atviros valstybės ir visuomenės.


"Tarpukario laikais, pažymint abi (dešimties ir dvidešimties metų) nepriklausomybės apvaliąsias sukaktis, buvo išleisti ir dabar ne vien istorikų tebeskaitomi rinkiniai (Pirmasis nepriklausomos Lietuvos dešimtmetis 1918-1928 ir Lietuva, 1918-1938). Kolektyvinė monografija pradeda naują gal pačios reikšmingiausios naujausioje Lietuvos istorijoje (po 1918 m.) datos jubiliejų šventimo tradiciją, pristatydama pirmojo mūsų šalies dešimtmečio raidos Europos Sąjungoje pasiekimų ir problemų mokslinio audito rezultatus."

Prof. habil. dr. Zenonas Norkus


"Lietuvos narystės Europos Sąjungoje dešimtmetis buvo ne tik gera proga švęsti ir iškilmingai minėti, bet ir didelė pagunda pasinerti į akademinę refleksiją, apmąstyti ir įvertinti nueitą kelią bei sukauptą patirtį. Prieš tokią vilionę neatsilaikė ir šios knygos autoriai ir sumanytojai. Šis veikalas - tai rezultatas jų drąsaus bandymo nustatyti, kas pasikeitė Lietuvoje per praėjusį dešimtmetį, ir kiek tai lėmė šalies narystė Europos Sąjungoje."

Prof. dr. Gediminas Vitkus


"Tai savo srities profesionalų parengta knyga. Žavi turiningas (tarp)daugiadalykinis žvilgsnis į Lietuvos raidą pro europietiškus akinius. Verta valdininkų ir analitikų parankinės knygos statuso."

Prof. habil. dr. Kęstutis Kriščiūnas


"Tiems, kurie nori geriau suprasti Lietuvos politinę ir socioekonominę trajektoriją šaliai tapus ES nare, monografija suteikia gausybę informacijos ir įžvalgų."

Dr. Ainius Lašas


"Pirmasis Lietuvos dešimtmetis Europos Sąjungoje - tai didelių vilčių, naujų veiklų ir rimtų pasiekimų laikotarpis, nors ir tebėra per trumpas žymint valstybės raidą dvidešimt pirmajame amžiuje. Nužingsniavę pirmąjį narystės dešimtmetį, tapome jau įprastinių ir dažnai „automatinių" pokyčių dalyviais. Lietuvos narystė ES lėmė pokyčių dinamiką, kuri reikalauja įdėmaus ir reikiamo akademinio žvilgsnio, todėl gerai žinomų autorių pastangos rengiant šį darbą vertos visokeriopo pagyrimo."

Petras Auštrevičius, buvęs vyriausiasis derybininkas dėl narystės ES, Europos Parlamento narys

Comments

Write a comment

Please login or register to review