Reikšmės pasaulis: tekstynais paremti semantiniai kalbų tyrimai

Reikšmės pasaulis: tekstynais paremti semantiniai kalbų tyrimai
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
EPUB
Year:
2016
ISBN
9789955336976
1.79€

Qty

-
+

Ši monografija yra ilgos ir nelengvos, tačiau labai įdomios ir kupinos iššūkių kelionės po reikšmės pasaulį kalboje rezultatas. Knyga skirta sinchroninei mentalinių veiksmažodžių semantinės kaitos analizei bei epistemiškumo domeno (episteminis modalumas ir evidencialumas) raiškos ir turinio reljefiškumui tarpkalbinėje perspektyvoje atskleisti. Daug dėmesio skiriama svarbiausioms šiuo metu plačiai pasaulyje aptariamoms lingvistinėms aktualijoms, kurios nėra dar sulaukusios reikiamo dėmesio lituanistiniuose tyrimuose Lietuvoje. Tai tokie reiškiniai kaip adverbializacija, (inter)subjektyvumas, pragmatikalizacija, kurie yra glaudžiai tarpusavyje susiję, dažnai persiklojantys, ypač būdingi sinchroninei mentalinių veiksmažodžių kaitai. Gauti atliktų tyrimų rezultatai demonstruoja universalius semantinius ir pragmatinius pokyčius bei tendencijas: desemantizaciją, pragmatikalizaciją, funkcinę plėtrą.

Tyrimams naudojama pati tiksliausia šiuolaikinės kalbotyros metodika – tai tekstynais paremta analizė, kuri grindžiama didelės apimties autentiška kalbos duomenų baze ir yra gerokai pranašesnė bei patikimesnė nei ta, kuri remiasi individualia tyrėjų intuicija. Taip pat naudojama kontrastyvinės analizės metodika, kuri leidžia atskleisti ir išryškinti tokius subtilius tarpkalbinius semantinius ir morfosintaksinius skirtumus, kurių neįmanoma pamatyti nagrinėjant vieną kurią nors kalbą izoliuotai.

Šis mokslinis leidinys orientuotas į platų skaitytojų ratą, kuris gali būti labai įvairus – nuo studentų filologų, doktorantų ir jaunųjų mokslininkų iki garbių lingvistų, ypač iš kontrastyvinės lingvistikos srities. Kai kurie šio darbo skyriai bus tikrai įdomūs ir naudingi vertėjams bei vertimo studijų specialistams, nes juose aiškiai ir įtikinamai parodoma, kaip originalo kalba daro įtaką vertimo kalbos atitikmenų pasirinkimui. Visos įžvalgos remiasi išsamia didelės apimties empirinės medžiagos kiekybinių ir kokybinių parametrų analize. Tai kokybiškai naujas žvilgsnis į aptariamas lingvistines aktualijas, todėl gautų mokslinių tyrimų rezultatai paskatins tolesnę lingvistinę diskusiją lietuvių kalbotyros erdvėje.

Comments

Write a comment

Please login or register to review