Žemės gelmių vandens keliais / Groundwater Way

Žemės gelmių vandens keliais / Groundwater Way
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian, English
Format:
PDF
Year:
2023
Number of pages:
192
ISBN
9786090709740
0.00€

Qty

-
+

Knygoje apibendrinti hidrogeologo, gamtos mokslų (geologija) habilituoto daktaro, profesoriaus Roberto Mokriko penkiasdešimt penkerių metų mokslinės ir akademinės veiklos rezultatai. Sąvade aptariami Baltijos sedimentacijos baseino požeminės hidrosferos kilmės izotopiniai-hidrogeocheminiai tyrimai ir paleohidrogeologinių rekonstrukcijų modeliai.

Bibliografijos sąraše pateiktos monografijos, kitos knygos, paskelbti žemėlapiai, vadovėliai, moksliniai straipsniai, pranešimų medžiaga ir neskelbti mokslo darbų rankraščiai. Apžvelgiama mokslinių projektų rengimo, akademinio ir organizacinio darbo chronologija, doktorantų disertacijų, magistrų, bakalaurų baigiamųjų darbų vadovo veikla.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

The book tried to concisely present what was most important in the author‘s fifty-five years of scientific and academic activities in hydrogeology. In this author‘s professional overview the main attention is dedicated to isotopic-hydrogeochemical studies of the origin and development of the underground hydrosphere of the Baltic sedimentary basin with models of paleohydrogeological reconstruction. The publications list describes the monographs, books, published maps, textbooks, scientific articles, and unpublished manuscripts of reports and scientific works. The sequence of preparation of scientific projects, academic and organizational work, and activities as a reviewer, supervisor of doctoral, master‘s and bachelor‘s theses are represented.


Comments

Write a comment

Please login or register to review