Pilypo Ruigio Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon (1747). Šaltiniai ir leksikografinis metodas

Pilypo Ruigio Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon (1747). Šaltiniai ir leksikografinis metodas
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian, German
Format:
PDF
Year:
2010
ISBN

0.00€

Qty

-
+

Monografijoje aptariamos istorinės ir kultūrinės Ruigio žodynų atsiradimo aplinkybės, analizuojami tiek leksikografiniai, tiek neleksikografiniai šaltiniai, lyginama abiejų žodyno dalių leksika, aprašoma registro ir žodyno straipsnių struktūra. Knygoje pateikta nuodugni Ruigio žodyno šaltinių analizė, išsamus makrostruktūros ir mikrostruktūros tyrimas atskleidžia Ruigio taikyto leksikografinio metodo ypatumus bei originaliuosius bruožus, išskiriančius jo leksikografinį palikimą iš ligtolinių Mažosios Lietuvos dvikalbių žodynų rengimo tradicijos.

Comments

Write a comment

Please login or register to review