Akademikas Juozas Dalinkevičius

Akademikas Juozas Dalinkevičius
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Year:
2014
Number of pages:
856
ISBN
9786094593291
9.54€

Qty

-
+

Ši knyga yra apie ypač iškilią asmenybę Lietuvos geologijos moksle, geologą ir kalnų inžinierių, geologinių žemėlapių kūrėją, mineralinių žaliavų tyrinėtoją, geologijos mokslo istoriką, muziejininką akademiką Juozą Dalinkevičių, Kalnakasybos instituto Sankt Peterburge ir Lietuvos universiteto Kaune absolventą, Graco universiteto doktorantą, pedagogą, Lietuvos ir Vytauto Didžiojo universitetų Kaune Geologijos katedros darbuotoją, docentą, profesorių, Vilniaus universiteto Geologijos katedros, Kauno universiteto ir Kauno politechnikos instituto Inžinerinės geologijos katedros vedėją, Lietuvos mokslų akademijos tikrąjį narį, pirmąjį Geologijos instituto direktorių.

Akademikas J. Dalinkevičius - pripažintas moderniosios Lietuvos geologijos pradininkas. Jis padėjo daugelio Lietuvos geologijos mokslinių krypčių - stratigrafijos, tektonikos, paleogeografijos, kvartero geologijos, geomorfologijos, geologinio žemėlapio, inžinerinės geologijos, mineralinių žaliavų prognozės - pagrindus, suformavo geologinių sistemų: devono, karbono, permo, triaso, juros, kreidos, paleogeno, neogeno-preglacialo, paleontologinį pagrindimą.

J. Dalinkevičiaus mokslinį palikimą sudaro gausios publikacijos, archyvinė ir rankraštinė medžiaga, taip pat balso įrašai, korespondencija, didelis nuotraukų archyvas. Remiantis tuo paveldu, šiame akademiniame leidinyje aprašomi jo mokymosi ir studijų metai, darbas Sankt Peterburge, Kaune, Vilniuje, mokslinė bei pedagoginė veikla, nuo 1919-ųjų trukusi net 61-erius metus. Lietuvos fundamentaliosios geologijos žinovas akademikas J. Dalinkevičius aktyviai reiškėsi moksliniame ir pedagoginiame darbe, sukūrė Lietuvos geologijos mokyklą. Fundamentalios stratigrafinės geologijos, paleontologijos, tektonikos žinios pelnė jam pripažinto geologijos ir mineralinių žaliavų eksperto vardą. Jo indėlis į krašto geologiją pelnytai didžiai vertinamas, o jis pats savo mokslo darbais paliko neišdildomą pėdsaką Lietuvos mokslo istorijoje.


Comments

Write a comment

Please login or register to review