Išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo problemos. Retrospektyvus ir perspektyvus kontekstas

Išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo problemos. Retrospektyvus ir perspektyvus kontekstas
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
hardback
Year:
2021
Format (height x width):
21,5x15,0
Number of pages:
328
ISBN
9786090706602
20.44€

Qty

-
+

„Produkcijos savikainos kalkuliavimo procesas yra gana sudėtingas, apima daugelį įmonės ūkinės veiklos sričių. Šis procesas teoriškai ligi šiol nepakankamai išnagrinėtas ir dažnai traktuojamas gana siaurai ir vienpusiškai. Norint parinkti konkrečius kalkuliavimo objektus, tinkamus kalkuliavimo metodus ir kitus susijusius su kalkuliavimu dalykus, reikia visų pirma ištirti įmonės veiklos ypatybes, technologinio proceso, gamybos organizavimo ir automatizavimo įtaką išlaidoms, įnikti į ekonominių reiškinių esmę. Ypač tai svarbu šiuolaikinėmis labai konkurencingos rinkos sąlygomis, kai keliami dideli reikalavimai produkcijos gamybos procesams, produkcijos kokybei ir jai sėkmingai parduoti. Todėl produkcijos savikaina turi būti apskaičiuota tiksliai. Tik moksliškai pagrįstas produkcijos savikainos kalkuliavimas teikia tikslią informaciją apie produkcijos savikainos susidarymą, konkrečių išlaidų kitimo tendencijas, jų susidarymo priežastis. Pagaliau produkcijos savikainos kalkuliavimas yra viena iš svarbiausių gamybos efektyvumo, kontrolės, įmonės vidaus rezervų mobilizavimo ir išaiškinimo priemonių“, – knygos įvade teigia autoriai doc. dr. Daiva Tamulevičienė ir prof. habil. dr. Jonas Mackevičius (VU Ekonomikos ir verslo administravimo fakultetas).

Monografijoje „Išlaidų apskaitos ir produkcijos savikainos kalkuliavimo problemos. Retrospektyvus ir perspektyvus kontekstas“ apibūdinama produkcijos savikainos esmė, reikšmė ir rūšys, nagrinėjama produkcijos savikainos kalkuliavimo sistema ir jos elementai. Išskiriami ir nagrinėjami produkcijos savikainos kalkuliavimo etapai – carinės Rusijos administruotoje Lietuvos dalyje (1795–1914) ir Pirmojo pasaulinio karo metais, tarpukario Lietuvos (1918–1940) ir sovietinės okupacijos laikotarpiu (1944–1990) bei atkūrus Lietuvos nepriklausomybę (1990–2020). Apibūdinama išlaidų klasifikavimo svarba, požymiai ir rūšys kalkuliuojant produkcijos savikainą. Daug dėmesio monografijoje skiriama tradiciniams ir naujiesiems produkcijos savikainos kalkuliavimo metodams, atskleidžiami jų pranašumai ir trūkumai. Taip pat ištirti netiesioginių išlaidų priskyrimo produkcijos savikainai būdai, jų pranašumai ir trūkumai. Pagrįsta išlaidų apskaitos, kaip svarbiausio produkcijos savikainos informacijos šaltinio, reikšmė ir naudojimo galimybės. Parengta produkcijos savikainos analizės metodika.


Comments

Write a comment

Please login or register to review