Lietuviai ir lenkai (1887). Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje

Lietuviai ir lenkai (1887). Jono Šliūpo pozicija ir valstybingumo vizijos XIX a. pabaigoje
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian, English, Polish
Format:
PDF
Year:
2016
Number of pages:
296
ISBN
9786094596254
1.79€

Qty

-
+

Mokslinių darbų rinkinyje publikuojamas Jono Šliūpo 1887 m. Niujorke lenkų kalba išleistos brošiūros „Litwini i Polacy“ („Lietuviai ir lenkai“) vertimas į lietuvių kalbą, taip pat išversta į lietuvių kalbą šios brošiūros Jono Vitarto (Jan Witort) parašyta plati kritinė recenzija „Litwomani“ („Litvomanai“), paskelbta 1889 m. Peterburge leistame lenkų savaitraščio „Kraj“ literatūriniame priede „Przegląd Literacki“. Šie tekstai, kaip pirminis šaltinis, taip pat publikuojami lenkų kalba, jų vertimą į lietuvių kalbą atliko Ryšard Gaidis. Be to, rinkinyje lietuvių ir lenkų kalbomis publikuojama Arūno Vyšniausko įvadinė studija, skirta Jonui Šliūpui ir jo pozicijai lietuvių–lenkų santykių klausimu bei modernaus Lietuvos valstybingumo reikalavimo ankstyvajai raiškai. Rinkinį užbaigia Lubošo Šveco straipsnis anglų kalba apie J. Šliūpą kaip baltišką vizionierių bei rinkinio sudarytojo ir mokslinio redaktoriaus A. Vyšniausko parengta knygos santrauka.

Comments

Write a comment

Please login or register to review