Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos

Šeiminiai pokyčiai atvirų Europos sienų ir globalaus mobilumo akivaizdoje: resursai, procesai ir praktikos
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian, English
Cover:
hardback
Year:
2015
Format (height x width):
24,0x15,5
Number of pages:
382
ISBN
786094595400
11.86€

Qty

-
+

Kolektyvinėje straipsnių rinktinėje analizuojami globalios migracijos sąlygojami šeiminiai pokyčiai. Taikydamas tris teorines perspektyvas – kartų solidarumo, šeiminių praktikų ir simbolinės sąveikos – tarptautinis autorių kolektyvas aptaria šeiminius resursus, praktikas ir procesus.

This edited volume analyses family changes produced by global migration. By applying three theoretical perspectives – intergenerational solidarity, family practices and symbolic interactionism – the international team of contributors bring into view family resources, practices, and processes.


Comments

Write a comment

Please login or register to review