Prekybos mokslai ir studijos Vilniaus universitete 1945 – 2005

Prekybos mokslai ir studijos Vilniaus universitete 1945 – 2005
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
hardback
Year:
2012
Format (height x width):
24,5x17,5
Number of pages:
567
Sold out

Monografijoje nuosekliai aprašomas prekybinio profilio specialistų rengimas Vilniaus universitete nuo jo įkūrimo iki šių dienų, neaplenkiant ir kitų aukštųjų mokyklų, kuriose, nors ir trumpai, buvo rengiami šios srities specialistai.

Prisimenami Amžinybėn iškeliavę dėstytojai, dirbę Prekybos ekonomikos katedroje: doc. Kazimieras Lukša, prof. Marijonas Gregorauskas, doc. Alfonsas Venckus, doc. Liudas Butkevičius ir kt. Daug informacijos, remiantis prisiminimais, protokolų ir asmeninių užrašų medžiaga, pateikiama apie Prekybos ekonomikos katedrą ir 20 metų gyvavusį Prekybos fakultetą. Smulkiai aprašomas studijų procesas: mokymo planai ir jų kaita, priėmimo sąlygos ir stojančiųjų konkursai, mokymo proceso organizavimas, dėstytojų ir studentų darbas.

Prisiminimais apie save ir darbą fakultete dalijasi prof. Antanas Poviliūnas, prof. Sara Ginaitė, prof. Arvydas Pajuodis, prof. Vytautas Vengrauskas, doc. Ksavera Vaištarienė. Aprašoma ir kitų darbuotojų veikla fakultete.

Knygos pabaigoje chronologine tvarka pateikiamas visų prekybinio profilio absolventų, gavusių aukštojo mokslo baigimo diplomus Vilniaus universitete 1945 – 2005 m., sąrašas.


Comments

Write a comment

Please login or register to review