Švedų kalbos gramatika

Švedų kalbos gramatika
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian, Swedish
Cover:
paperback
Year:
2022
Format (height x width):
21,0x15,0
Number of pages:
208
ISBN
9786090706886
Out Of Stock

Praktinė „Švedų kalbos gramatika“ – mokomoji knyga, visų pirma, skirta aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems švedų kalbą.

Pagrindinės gramatikos sąvokos knygoje nėra aiškinamos – daroma prielaida, kad skaitytojui šios sąvokos žinomos. Aptariant teorinius dalykus, vartojami įprasti gramatikos terminai, vengiama pernelyg specifinių lingvistinių sąvokų. Jei šios sąvokos būtinos, siekiama jas paaiškinti kuo paprasčiau. Greta lietuviškų gramatikos terminų nurodomi švediški jų atitikmenys, kad skaitytojas, norėdamas pagilinti žinias, lengvai galėtų šiuos terminus rasti švedų kalba parašytose gramatikose.

Gramatika gausiai iliustruota švedų kalbos pavyzdžiais, jie išversti į lietuvių kalbą. Knygoje daug lentelių ir schemų, skirtų mokymui(si) palengvinti. Gramatiką sudaro dešimt skyrių. Pirmuose aštuoniuose skyriuose aptariamos švedų kalbos dalių gramatinės kategorijos ir formos bei vartosena, devintame skyriuje pristatoma švedų kalbos sakinio struktūra ir konstrukcijos, dešimtame skyriuje pateikiamos pagrindinės skyrybos taisyklės. Pabaigoje pridėtas dažniausių švedų kalbos netaisyklingųjų veiksmažodžių sąrašas, naudotų šaltinių sąrašas ir rodyklė. Švedų kalbos garsai ir jų tarimas šioje knygoje neaprašyti. 


Comments

Write a comment

Please login or register to review