Teisės teorija

Teisės teorija
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
paperback
Year:
2020
Format (height x width):
20,5x14,5
Number of pages:
408
ISBN
9786090704172
Pre-Order

Vadovėlis yra skirtas visų pirma studentams, pradedantiems teisės studijas, tačiau jis taip pat gali būti naudingas ir teisės studijose pažengusiems ar teisinį darbą jau dirbantiems žmonėms. Juolab jis gali nustebinti tuos, kurie teisės teoriją vis dar tebelaiko neginčijamų dogmų visuma – šiuo vadovėliu buvo stengtasi į teisę žiūrėti plačiau, parodant teisinių reiškinių įvairovę, sudėtingumą ir įdomumą.
Vadovėlį sudaro šešios stambios struktūrinės dalys, kurios yra detalizuojamos skyriais. Tokią vadovėlio struktūrą lėmė jo autorių noras išskirti fundamentalius klausimus, reikšmingus ir teisės mokslui, ir teisinei praktikai: analizuojamos pagrindinės teisės sampratos („Kas yra teisė?“), parodoma, kaip teisinėse nuostatose (normose ir principuose) įtvirtinti idealūs elgesio modeliai virsta realiu žmonių elgesiu („Kaip teisė funkcionuoja?“), aptariamas teisės kūrimo procesas („Kas kuria teisę?“), trumpai paaiškinami bendrieji teismų veikimo principai („Kaip veikia teismai?“), svarstomas ypač įdomus teisinio teksto aiškinimo ir jo ribų klausimas („Kodėl ir kaip reikia aiškinti teisę?“), aptariami kai kurie teisės kaip specifinio visuomeninio instituto aspektai („Kokia teisės vieta visuomenėje?“). Skaitytojai, susipažinę su vadovėlio medžiaga, turėtų susidaryti bendrą vaizdą, kaip veikia ši įdomi ir sudėtinga žmonių elgesio reguliavimo sistema – teisė.
Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikiama klausimų, į kuriuos atsakydami skaitytojai galės pasitikrinti ir įtvirtinti žinias. Taip pat nurodoma savarankiškam studentų darbui aktuali literatūra.

Comments

Write a comment

Please login or register to review