Vakarų slavų istorijos ir raštijos raida. Čekai ir slovakai

Vakarų slavų istorijos ir raštijos raida. Čekai ir slovakai
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2017
ISBN:
9786094598296
Number of pages:
112
ISBN
9786094598296
0.00€

Qty

-
+

Šios mokymo priemonės įvade aptariami bendri vakarų slavų tautų ir kalbų klausimai: pateikti statistikos duomenys apie etnines grupes, nurodytas jų paplitimas, įdomesni vakarų slavų tautų istorijos ir raštijos raidos faktai, šiek tiek daugiau papasakota apie mažiau žinomas vakarų slavų etnines grupes – kašubus, lužitėnus ir kt. Pateikiama svarbiausių žinių apie vakarų slavų kalbas – egzistuojančias ir mirusias, aprašyti svarbiausi jų bruožai, išskiriantys jas iš kitų slavų kalbų.

Pirmoji mokymo priemonės dalis skirta čekų istorijos ir raštijos raidai, antrojoje dalyje pristatyta slovakų istorija ir raštijos raida. Kiekvienoje dalyje išskiriami pagrindiniai tautos istorijos laikotarpiai, nurodyti svarbiausi įvykiai, kurie lėmė tautos vystymosi savitumą. Daug dėmesio skiriama kultūros ir švietimo raidai čekų ir slovakų žemėse. Stengtasi papasakoti apie ryšius, kurie sieja vakarų slavų tautas – čekus ir slovakus – su lietuviais ir Lietuvos istorija.

Svarbi mokymo priemonės dalis – čekų ir slovakų raštijos raidos aprašymas. Aptariami pirmieji čekų ir slovakų rašytiniai paminklai, pristatyta pirmųjų raštijos paminklų sandara, kalbos ypatumai, kitų kalbų ir kultūrų įtaka. Mokymo priemonėje stengtasi pateikti tiek čekų, tiek slovakų bendrinių kalbų formavimosi ypatumus, čekų ir slovakų kalbų sudėtingus santykius ir sąsajas iki XX a. pabaigos. Rengiant mokymo priemonę, semtasi informacijos iš skirtingų šaltinių – žodynų ir žinynų, naujausių enciklopedijų, vadovėlių ir mokslo darbų skirtingomis kalbomis, visų pirma čekų ir slovakų, taip pat lietuvių, lenkų, rusų, ukrainiečių, baltarusių ir kt. Kiekvieno skyriaus pabaigoje pateikta pagrindinė literatūra, kurioje galima rasti daugiau žinių ir informacijos tam tikromis vakarų slavų, čekų ir slovakų istorijos ir raštijos raidos temomis.

Ši mokymo priemonė skirta visiems, kurie domisi slavų, vakarų slavų, čekų ir slovakų istorija. Ji galėtų būti naudinga aukštųjų mokyklų studentams, studijuojantiems slavų kalbas ir slavų istoriją, slavistams bei visiems, norintiems daugiau sužinoti apie vakarų slavus.


Comments

Write a comment

Please login or register to review