Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės Lietuvoje

Ankstyvojo metalų laikotarpio gyvenvietės Lietuvoje
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2018
Number of pages:
1292
ISBN
9786090700662
35.14€

Qty

-
+

Leidinyje pristatomi pagrindiniai duomenys apie ankstyvojo metalų laikotarpio įtvirtintas ir neįtvirtintas gyvenvietes Lietuvoje.
Leidinys parengtas vykdant mokslinių tyrimų projektą Ankstyvųjų baltų visuomenės tapatumo bruožai remiantis archeologijos paveldo tyrimais Lietuvoje (ARCHBALTAI) (vadovas Algimantas Merkevičius) ir jam pasibaigus papildytas nauja informacija ir iliustracine medžiaga.
Projekte dalyvavo trijų institucijų (Vilniaus ir Klaipėdos universitetų bei Lietuvos istorijos instituto) archeologai – šio leidinio straipsnių apie gyvenvietes autoriai: Vygandas Juodagalvis, Algimantas Merkevičius, Rėda Nemickienė, Lijana Remeikaitė, Egidijus Šatavičius ir Gintautas Zabiela. Projektą fnansiškai parėmė Lietuvos mokslo taryba.
Knygoje abėcėlės tvarka pagal vietovių pavadinimus pristatomi pagrindiniai duomenys apie daugiau nei 500 gyvenviečių, suskirstytų į keturias kategorijas: piliakalnius, (neįtvirtintas) gyvenvietes ir ežerų salų bei ežerų gyvenvietes. Apie kiekvieną gyvenvietę pateikiami šie duomenys: gyvenvietės tipas, administracinė priklausomybė, geografnė padėtis, objekto aprašymas, tyrimų aprašymas, datavimas, paminklosauginė informacija, radinių saugojimo vieta, šaltiniai ir literatūra.


Comments

Write a comment

Please login or register to review