Darnumo vertinimas

Darnumo vertinimas
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2018
Number of pages:
312
ISBN
9786094599736
2.68€

Qty

-
+

Monografjoje išnagrinėti ir susisteminti darnumo vertinimo metodai ir priemonės, aptartos jų taikymo įvairiose ūkio šakose įvairiais lygmenimis galimybės. Pirmojoje monografjos dalyje apžvelgiami svarbiausi teoriniai darnumo vertinimo aspektai, apimantys darnaus vystymosi paradigmos klausimus, darnaus vystymosi tikslų ir uždavinių analizę, globalizacijos ir darnaus vystymosi sąsajų nagrinėjimą, darnaus vystymosi rodiklių, sistemų ir daugiakriterio vertinimo metodų bei bendrosios pusiausvyros modelių taikymo darnumui vertinti teorinį pagrindimą. Antrojoje monografjos dalyje pateiktos praktinio darnumo vertinimo makro- ir mikrolygmenimis atskiruose ūkio sektoriuose įžvalgos ir rekomendacijos.

Comments

Write a comment

Please login or register to review