Jūratė Baranova

Jūratė Baranova
Jūratė Baranova (official name Rubavičienė, nickname Ana Audicka) is Professor of Philosophy at Lithuanian University of Educational Sciences (Department of Philosophy). She is the author of the books in Lithuanian: 20th Century Moral Philosophy: Conversation with Kant (Vilnius: Publishing House of Lithuanian University of Educational Sciences, 2004, 2015), Philosophy and Literature: Contradictions, Parallels and Intersections (Vilnius: Tyto alba, 2006), Nietzsche and Postmodernism (Vilnius: Publishing House of Lithuanian University of Educational Sciences, 2007), Cinema and Philosophy (with co-authors, Vilnius: Vilnius University Publishing House, 2013), The Phenomenon of Jurga Ivanauskaitė: Between Surrealism and Existentialism (Vilnius: Tyto alba, 2014). She also edited and published the books in English: Between Visual and Literary Creation: Tarkovsky and Ivanauskaitė (Scholars’ Press, 2015), Lithuanian Philosophy: Persons and Ideas (The Council for Research in Values and Philosophy, 2000), Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania (The Council for Research in Values and Philosophy, 2005). Recently she is writing the book Gilles Deleuze: Philosophy and Arts (with co-authors). She is a member of the Lithuanian Writers Union, published literary essay books: Meditations: Texts and Images (Vilnius: Tyto alba, 2004) and The Fear to Drown (Vilnius, Apostrofa, 2009).
See more
e-knyga
Kinas ir filosofija
Šioje kolektyvinėje monografijoje pristatomi tyrimai, monografijos autorių atlikti 2011–2013 metais vykdant projektą „Filosofiniai kino meno tyrimai: prielaidos, tikslai, uždaviniai“. Analizuojamas kino ir filosofijos santykis, nagrinėjami montažo, tapsmo, tapatybės, kasdienybės, atminties, vaiz..
e-knyga
Filosofija vaikams ir multimodalus ugdymas [DEAKTYVUOTA NES NAUJA]
Šioje metodinėje priemonėje pristatomos Lietuvoje ir visame pasaulyje vyraujančios naujausios filosofijos ir filosofinės etikos mokymo mokyklose tendencijos. Nauja – multimodalaus ugdymo – perspektyva atveria į ugdymą įtraukiamų fotografijų, kino filmų ir kitų medijų bei garso galimybes.Ši metod..
Filosofija vaikams ir multimodalus ugdymas
Šioje metodinėje priemonėje pristatomos Lietuvoje ir visame pasaulyje vyraujančios naujausios filosofijos ir filosofinės etikos mokymo mokyklose tendencijos. Nauja – multimodalaus ugdymo – perspektyva atveria į ugdymą įtraukiamų fotografijų, kino filmų ir kitų medijų bei garso galimybes.Ši metod..
e-knyga
Istorijos filosofija: metodinė priemonė studentams
Metodinė priemonė skirta studentams, studijuojantiems istorijos raidos filosofines teorijas ir metodologines istorinio pažinimo galimybes. Ši priemonė siūlo apmąstyti šiuo metu aktualias posthumanizmo bei istorijos ir moralės santykio problemas...
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)