Vytautas Žemgulis

Vytautas Žemgulis

Buvęs Lietuvos edukologijos universiteto Filosofijos katedros docentas, žurnalo Žmogus ir žodis redakcinės kolegijos narys. 1982 m. baigė Joniškio r. Skaistgirio vidurinę mokyklą, 1989 m. – istorijos studijas Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. 2000 m. toje pačioje aukštojoje mokykloje baigė istorijos magistro studijas. 1989–2003 m. mokytojavo Kėdainių r. mokyklose, nuo 2000 m. dėstė Vilniaus valstybiniame pedagoginiame universitete. 2006 m. gruodžio 8 d. Vilniaus universitete apgynė filosofijos mokslų daktaro disertaciją Naratyvumo problema šiuolaikinėje istorijos filosofijoje (disertacijos mokslinis vadovas – Zenonas Norkus; gynimo tarybos pirmininkas – Kęstutis Nastopka, oficialieji oponentai: Jūratė Baranova ir Nerijus Šepetys).

Vytautas Žemgulis – buvęs Jūratės Baranovos studentas, vėliau – kolega. Docentas savo paskaitose naudojo vadovėlį Istorijos filosofija, buvo sukūręs metodinius klausimus, skirtus šio vadovėlio originalioms ištraukoms analizuoti. Zenonas Norkus ir Jūratė Baranova, susiedami savo įdirbį dėstant istorijos filosofiją, užbaigė docento sumanymą.

Ši metodinė priemonė skirta Vytautui Žemguliui atminti. Vytautas Žemgulis palaidotas Joniškio r. Skaistgirio kaimo kapinėse.

See more
e-knyga
Istorijos filosofija: metodinė priemonė studentams
Metodinė priemonė skirta studentams, studijuojantiems istorijos raidos filosofines teorijas ir metodologines istorinio pažinimo galimybes. Ši priemonė siūlo apmąstyti šiuo metu aktualias posthumanizmo bei istorijos ir moralės santykio problemas...
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)