Justina Bružaitė-Liseckienė

Justina Bružaitė-Liseckienė – Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros jaunesnioji asistentė ir doktorantė, baigusi Taikomosios kalbotyros magistro studijų programą Vilniaus universitete. Mokslinių interesų sritys: svetimųjų kalbų mokymasis, įsisavinimas ir testavimas, psicholingvistika, sociolingvistika.

e-knyga
Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija
Studijoje, remiantis projekto „Kalbinių nuostatų ir mokymosi motyvacijos įtaka lietuvių kalbos mokėjimui“ (2017–2019 m.) duomenimis, analizuojamas Vilniaus lietuviškų, lenkiškų ir rusiškų gimnazijų trečių klasių mokinių lietuvių kalbos mokėjimas, kalbinės nuostatos ir motyvacija. Atskiruose ..
Showing 1 to 1 of 1 (1 Pages)