Loreta Vilkienė

Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros docentė. Mokslinių interesų sritys: taikomoji kalbotyra, sociolingvistika, diskurso analizė, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas ir testavimas. Mokslinių ir metodinių straipsnių autorė, kolektyvinių monografijų „Miestai ir kalbos“ (2010), „Miestai ir kalbos II. Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis“ (2013), „Emigrantai: kalba ir tapatybė“ (2015) ir mokslo studijos „Lietuvių kalba Vilniaus lietuviškose, lenkiškose ir rusiškose gimnazijose: mokėjimo kokybė, kalbinės nuostatos ir motyvacija“ (2019) bendraautorė, taip pat lietuvių kalbos kaip svetimosios mokomųjų priemonių, tarp jų „Lithuanian: A Comprehensive Grammar“ (Routledge, publikuojama), autorė ir bendraautorė, tarptautinių ir Lietuvos mokslo ir švietimo projektų dalyvė. 2006 metų Lietuvos mokslo premijos laureatė.


e-knyga
Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai
Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokėji..
Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai
Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokė..
e-knyga
Regina Koženiauskienė: bibliografijos rodyklė, 1990-2015
Pateikta bibliografijos rodyklė rodo Vilniaus universiteto klasikinės filologijos profesorės habil..
Showing 1 to 4 of 4 (1 Pages)