Inga Hilbig

Vilniaus universiteto Lituanistinių studijų katedros asistentė. Mokslinių interesų sritys: dvikalbystė, lingvistinė pragmatika, sociolingvistika, lietuvių kalbos kaip svetimosios mokymas, tarpkultūrinė komunikacija. Monografijos „Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas“, mokslinių straipsnių autorė, lietuvių kalbos vadovėlio užsieniečiams „Sveiki“ bendraautorė. Sociolingvistinio projekto „Lietuvių kalba diasporoje: mokėjimas, vartojimas ir nykimas“ (2015–2017) dalyvė.

e-knyga
Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai
Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokėji..
Emigrantai: kalba ir tapatybė II. Keturi sociolingvistiniai portretai
Remiantis dviejų sociolingvistinių projektų („Emigrantų kalba“ ir „Lietuvių kalba diasporoje: mokė..
e-knyga
Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas: prašymai
Monografijoje „Lietuvių ir anglų lingvistinis mandagumas: prašymai" yra analizuojami atliekant ekspe..
Showing 1 to 3 of 3 (1 Pages)