Valentina Karpova-Čelkienė

Bird’s-eye view of the Grand Duchy of Lithuania: Manuscript cartography sources of the 16th–19th century
The object of this research to focus on the manuscript maps and plans of former territories of the G..
e-knyga
Žvilgsnis į Lietuvos Didžiąją Kunigaikštystę iš paukščio skrydžio: XVI–XIX amžiaus rankraštiniai kartografijos šaltiniai
Šio tyrimo objektas yra XVI–XIX a. pradžios buvusių Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės (LDK) žemi..
Showing 1 to 2 of 2 (1 Pages)