Zenonas Butkus

Profesorius, humanitarinių mokslų daktaras Zenonas Butkus 1979 m. baigė Vilniaus universitetą ir jame dirba. 1993–2001 m. buvo šio universiteto Istorijos fakulteto prodekanas, 2002–2012 m. – dekanas, 2007–2017 m. – Naujosios istorijos katedros vedėjas, nuo 2008 m. yra Senato narys. Jis parašė monografiją „Lietuvos ir Latvijos santykiai 1919–1929 metais“, parengė dokumentų rinkinį „Baltijos valstybių vienybės idėja ir praktika 1918–1940 metais“, kartu su kitais mokslininkais parašė kolektyvines monografijas „Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918–1940 metais“, „Lietuvos vidaus reikalų istorija“, „Lietuvos valstybės kontrolės istorija“, užsienyje ir Lietuvoje paskelbė per 70 mokslinių straipsnių, atliko istorinių dokumentų paieškas ir tyrimus Austrijos, Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rusijos, Švedijos ir Vokietijos archyvuose.


e-knyga
Socialiniai pokyčiai Lietuvos valstybėje 1918-1940 metais
Monografijoje tiriamas po Pirmojo pasaulinio karo atsikūrusios Lietuvos valstybės posūkis į socialin..
e-knyga
Tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos. Vokietijos ir Sovietų politikos poveikis Baltijos šalių tarptautinei ir vidaus padėčiai tarpukaryje
Knygoje tiriama, kaip po Pirmojo pasaulinio karo traukydamos apdilusius dviejų gretutinių imperijų p..
Tarp Trečiojo Reicho ir Trečiosios Romos. Vokietijos ir Sovietų politikos poveikis Baltijos šalių tarptautinei ir vidaus padėčiai tarpukaryje
Knygoje tiriama, kaip po Pirmojo pasaulinio karo traukydamos apdilusius dviejų gretutinių imperijų p..
Showing 1 to 6 of 6 (1 Pages)