Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės

Teminiame straipsnių rinkinyje Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės publikuojama 16 Lietuvos (Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto, Vilniaus universiteto ir Lietuvių kalbos instituto) ir užsienio (Italijos, Latvijos, Lenkijos ir Vokietijos) mokslininkų straipsnių. Visus straipsnius vienija diachroninės leksikologijos ir semantikos, atskleidžiančios leksinių vienetų ir tekstų reikšmes, tematika. Mokslinių straipsnių rinkinys Baltų kalbų tekstų ir žodžių reikšmės skirtas baltų kalbų reikšminiais aspektais besidominčiai tarptautinei patyrusių ir jaunųjų lingvistų bendruomenei, juo siekiama suteikti galimybę gilinti specines semantikos žinias, keistis skirtingų lingvistinių mokyklų metodologine patirtimi, parodyti lingvistinių tekstų analizės svarbą kultūrai. Straipsnių rinkinys neabejotinai prisidės prie lingvistinių idėjų (ypač semantikos srityje) ir mokslo kalbos raidos, turės didelę reikšmę lituanistikai ir baltistikai.

Comments

Write a comment

Please login or register to review