Strateginis valdymas: įmonių ir nacionalinės ekonomikos strategijų sintezė

Strateginis valdymas: įmonių ir nacionalinės ekonomikos strategijų sintezė
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2015
Number of pages:
792
ISBN
9786094594700
2.68€

Qty

-
+

Mokomojoje knygoje nuosekliai apibūdinamas visas įmonės ir nacionalinės ekonomikos strateginio valdymo procesas, kuris apima tris stadijas: strateginę analizę, strategijos rengimą ir jos įgyvendinimą. Kiekvienai tokiai stadijai skiriamas atskiras mokomosios knygos skyrius. Įžanginiame pirmajame skyriuje pateikiamos sąvokos ir bendriausi principai, kurie leidžia suvokti strateginio valdymo procesą kaip vieningą sistemą. Strateginis valdymas bendriausiu požiūriu siejamas su organizacija, kuri traktuojama kaip žmones bendrai veiklai telkianti sistema, turinti savo funkcionavimo tikslus, taip pat priemones šiems tikslams įgyvendinti. Remiantis šiuo apibrėžimu, mokomojoje knygoje tiek atskira įmonė, tiek visos šalies ekonomika traktuojama kaip organizacija. Atskleisti strateginio valdymo bendriausi principai ir konkretūs savitumai, kurie lemia įmonių ir valstybės veiklos ekonomikoje specifiką įvairiais aspektais. Mokomoji knyga skiriama universitetų ir kitų aukštųjų mokyklų studentams. Ji bus naudinga visiems verslo praktikams, besidomintiems strateginio valdymo problematika.

Comments

Write a comment

Please login or register to review