Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis

Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis
1.79€

Qty

-
+

Knygoje apibendrinami ir analizuojami svarbiausi procesai pagrindinių teisių srityje, atkreipiant dėmesį tiek į padarytą pažangą, tiek į išliekančias kliūtis. Monografija parengta apibendrinus tyrime „ES chartijos, kaip individualių teisių gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu lygmenimis“, kurį finansavo Lietuvos mokslo taryba, padarytas išvadas. Šiame tyrime kompleksiškai buvo tiriamas Chartijos, kaip pagrindinių teisių veiksmingos gynybos standarto, taikymas supra- ir nacionaliniu (ypač Lietuvos) lygmenimis ir šiuo kontekstu: EŽTK, ES teisės bendrųjų principų, pagrindinių teisių, kurias užtikrina Chartija, ir pagrindinių teisių, kurios kyla iš valstybėms narėms bendrų konstitucinių tradicijų.

Knygoje atskleidžiama ES pagrindiniu teisiu chartijos reikšme individualiu teisiu gynimui tiek ES lygmeniu, gausiai pagrindžiama Europos Sajungos Teisingumo Teismo jurisprudencija, tiek nacionaliniu lygmeniu, ypatinga demesi skiriant Lietuvos teismu praktikai taikant Chartijos nuostatas. Parengtas darbas yra brandus ir reikalingas Lietuvos skaitytojui.

Prof. dr. (HP) Egidijus Kuris

Europos Žmogaus Teisiu Teismo teisejas

Autoriu siekis pažvelgti i ES pagrindiniu teisiu chartija per individualiu teisiu gynybos standarto prizme yra reikšmingas per se. Monografija siekiama, kad „ES pagrindiniu teisiu chartija butu placiau ir vienodžiau taikoma Lietuvos teismuose ir kitose institucijose, užtikrinanciose ar prižiurinciose individualiu teisiu apsauga“. Manyciau, kad šis tikslas gali buti pasiektas, nors nacionaliniu lygmeniu tai, regis, ivyks šiek tiek veliau. Artimesnis arba labiau apciuopiamas tikslas, manau ir neabejoju, kad kolektyvine monografija ji pasieks, – supažindinti Lietuvos auditorija su Teisingumo Teismo jurisprudencija, vyraujancia Europos teisineje doktrinoje, naturalu, nuomoniu ivairove vertinant ES chartijos turini tiek semantine, tiek gilesne prasmemis, raginant nacionalini teises taikytoja nesibaiminti Chartijos „draugystes“.

Prof. dr. (HP) Virgilijus Valancius

Europos Sajungos Bendrojo Teismo teisejas

Comments

Write a comment

Please login or register to review