Knygos kultūra ir kūrėjas. Istoriografiniai tyrimai ir vertinimai

Knygos kultūra ir kūrėjas. Istoriografiniai tyrimai ir vertinimai
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2009
Number of pages:
408
ISBN
9786090705117
0.00€

Qty

-
+

Veikalas yra skirtas lietuviškos spaudos raidos XIX–XX amžiaus pirmojoje pusėje tradicijų ir istoriografijos analizei. Svarbiausias tyrimo objektas – Mažosios Lietuvos lietuvių lietuviškoji knyga ir periodika, spaudos ryšiai su iškiliais Europos ir Didžiosios Lietuvos knygos veikėjais, ypač kreipiant dėmesį į Lietuvos valstybingumo atkūrimo išvakares ir pirmąjį savarankiško gyvenimo dešimtmetį. Tyrimas rutuliojamas trimis kryptimis: 1) knyga ir asmenybė; 2) knyga ir laikas; 3) knygos istorija ir istoriografija. Veikalo sąranga, tyrimo metodika ir analizuojami šaltiniai autoriui leidžia teigti, kad lietuviškoji spauda buvo viena svarbiausių perskirtos tautos dalių tautinės ir kultūrinės integracijos priemonių.

Comments

Write a comment

Please login or register to review