Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos

Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2018
Number of pages:
406
ISBN
9786094599019
1.79€

Qty

-
+

Monografijoje "Lietuvos finansinio audito sistema: praeitis, dabartis, perspektyvos" nagrinėjama Lietuvos finansinio audito sistemos raida. Tiriamos jo ištakos: tarpukario ir sovietinio laikotarpio Lietuvos revizijos ir kontrolės būklė ir problemos. Išskiriami ir nagrinėjami šie nepriklausomos Lietuvos finansinio audito raidos etapai: 1) Lietuvos finansinio audito sistemos kūrimas visuomenininkų jėgomis (1990-1994 m.); 2) Lietuvos finansinio audito sistemos kūrimas Vyriausybės ir profesinių apskaitos ir audito organizacijų pastangomis (1995-1998 m.); 3) Lietuvos finansinio audito sistemos kūrimas, konsultuojant Europos Sąjungos ekspertams ir studijuojant užsienio šalių patirtį (1999-2004 m.); 4) Lietuvos finansinio audito sistemos integracija į Europos audito sistemą (2005-2010 m.); 5) Lietuvos finansinio audito sistema Europos Sąjungos audito sistemos erdvėje (2011-2016 m.). Aptariami kiekvieno etapo svarbiausi teisės aktai, finansinio audito sistemos elementai, jų pokyčiai, įvairių lietuvių autorių pasiūlymai.

Taip pat nagrinėjamos Lietuvos finansinio audito organizacinės, metodinės ir akademinės problemos, pateikiama kai kurių svarbiausių audito sistemos elementų (analitinių procedūrų, audito įrodymų, neaptikimo rizikos, audito kokybės ir kainos bei kt.) tobulinimo galimybių. Trumpai aptariamos kitos audito rūšys - veiklos, valdymo, informacijos ir informacinių sistemų kokybės, valstybinis, vidaus ir kt.

Comments

Write a comment

Please login or register to review