Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas

Pirmieji Mažosios Lietuvos lietuviai Kanadoje. Išeivio Jurgio Kavolio 1891–1940 metų dokumentinis paveldas
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Cover:
hardback
Year:
2015
Format (height x width):
24,0x14,5
Number of pages:
404
ISBN
9786094596032
Sold out

Leidinyje skelbiamas XIX a. pabaigos–XX a. pradžios Kanados emigranto į tėviškę siųstų 92 laiškų ir su emigracija susijusių dokumentų rinkinys. Jų autorius – buvusios Rytų Prūsijos Klaipėdos apskrities Dėglių kaimo valstiečio sūnus Jurgis Kavolis (1865–1937), laiškai rašyti 1895–1923 m. Juose kronikiniu būdu fiksuota lietuvių emigrantų bendruomenė ir jos narių gyvenimo sąlygos. Ypač didelė šių dokumentų vertė yra duomenys, leidžiantys tikslinti emigracijos į Kanadą istoriją ir ją išsamiau nušviesti. Mokslinė publikacija sudarys palankesnes sąlygas Mažosios Lietuvos lietuvių išeivystės į Šiaurės Ameriką tyrimams, padidins tyrimų šaltinių įvairovę ir aktualumą, pagerins prieigą prie jų bei sklaidą humanitarinių ir socialinių mokslų aplinkoje. Laiškai aktualūs ir kitais aspektais, pirmiausia kaip Mažosios Lietuvos lietuvių kalbos ir rašto, laiško kaip egodokumentinio paveldo paminklai. Po šios publikacijos pasirodymo laiškų originalai įpaveldinti Vilniaus universiteto bibliotekos Rankraščių skyriuje.

Comments

Write a comment

Please login or register to review