Lietuvos metrika (1566-1571). 51 Teismų knyga

Lietuvos metrika (1566-1571). 51 Teismų knyga
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian, Russian, Polish
Cover:
hardback
Year:
2023
Format (height x width):
29,5x20,5
Number of pages:
441
ISBN
9786090709863
47.69€

Qty

-
+

Šioje knygoje publikuojami visi (213) Lietuvos Metrikos knygos Nr. 265 (vadinamosios 51-osios Teismų bylų knygos), saugomos Rusijos valstybės senųjų aktų archyve Maskvoje (f. 389, s. v. 265), dokumentai, surašyti rusėnų, lenkų ir lotynų kalbomis. Tai valdovo teismo knygos, į kurią nurašyti Lenkijos karaliaus ir Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto ir Ponų Tarybos narių nuo 1566 m. vasario mėn. iki 1571 m. gegužės mėn. vadovauto teismo protokolai ir sprendimai bei kiti su teismo procesu susiję, taip pat notarinio pobūdžio dokumentai, XVI a. pabaigoje parengta kopija. Publikacijos įvade išanalizuota rankraštinio folianto sandara, teismo knygos struktūra, į ją įrašytų dokumentų chronologija, geografija ir repertuaras. Pabaigoje pateiktos dalykų, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės.

Comments

Write a comment

Please login or register to review