Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis

Lietuvoje įtvirtintas konstitucinio skundo institutas kaip žmogaus teisių apsaugos įrankis
Authors
Publisher
Language:
Lithuanian
Format:
PDF
Year:
2022
DOI:
https://doi.org/10.15388/vup-book-0025
Number of pages:
304
ISBN
9786090707623
0.00€

Qty

-
+

Monografijoje siekiama sistemiškai išanalizuoti, ar Lietuvoje pasirinktas individualaus konstitucinio skundo modelis užtikrina, kad šis institutas būtų veiksmingas žmogaus teisių apsaugos įrankis, t. y. ar jis atitinka Lietuvos visuomenės ir teisinės bendruomenės lūkesčius, teisinės sistemos galimybes, Europos valstybių tendencijas, identifikuoti probleminius šio modelio aspektus ir pateikti siūlymų, kaip būtų galima tobulinti jį įtvirtinantį teisinį reguliavimą, bei rekomendacijas dėl kitų priemonių, galinčių užtikrinti šio instituto efektyvumą. Ši monografija yra pirmasis mokslo darbas, kuriame visi Lietuvos konstitucinio skundo modelio elementai analizuojami kompleksiškai, neapsiribojant tam tikrais konstitucinio skundo modelį sudarančiais institutais, tačiau sistemiškai analizuojant visą modelį: nuosekliai aptariant konstitucinio skundo pagrindą, konstitucinio skundo objektą, konstitucinių skundų nagrinėjimo subjektus, konstitucinių skundų pateikimo sąlygas (filtrus), konstitucinio skundo išnagrinėjimo teisinius padarinius ir specifinius procesinius konstitucinio skundo elementus.

Knygoje nagrinėjama konstitucinio skundo samprata ir paskirtis, konstitucinio skundo įsitvirtinimo raida, konstitucinio skundo modeliai, šio instituto vieta kitų konstitucinių teismų įgaliojimų spektre, konstitucinio skundo vieta nacionalinėje ir tarptautinėje žmogaus teisių apsaugos sistemoje, konstitucinio skundo institutui tenkantys iššūkiai Europos valstybėse.


Comments

Write a comment

Please login or register to review